Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

24. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja za

prijam u službu višeg stručnog suradnika

za proračun i proračunske korisnike

u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/21-01/02

URBROJ: 2148/01-01-21-10

Metković, 24. rujna 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za proračun i proračunske korisnike u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme, temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama dana 3. rujna 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 24. rujna 2021. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 17. rujna 2021. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Zakona o općem upravnom postupku , Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o proračunu, Zakona o računovodstvu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakona o lokalnim porezima, Općeg poreznog zakona, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu o proračunskom računovodstvu i računskom planu te usmenom testiranju (intervju) kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova  na pismenom dijelu.

 

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

  1. Lucija Vidović, Ilije Bošnjaka 26, 20350 Metković
  2. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković
  3. Ana Marić, Put Narone 12/4, 20350 Metković

 

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

  1. Lucija Vidović, Ilije Bošnjaka 26, 20350 Metković

 

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

  1. Lucija Vidović                              9,50 b

 

VIII. Na usmeno testiranje (intervju) su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

  1. Lucija Vidović

 

IX. Na usmenom testiranju (intervjuu) su dodijeljeni sljedeći bodovi:

  1. Lucija Vidović                             8,00 b

 

Povjerenstvo utvrđuje

                                            

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

 

  1. Lucija Vidović                              17,50 b

         

POVJERENSTVO

 

Predsjednik

   Sanda Tomić, dipl.iur.v.r

Članovi:

Lara Šiljeg, dipl.ing.v.r

         Danka Jurković, mag. iur.v.r

Zadnja izmjena: 24. rujna 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content