Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

22. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

 GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja za
prijam u službu referenta za obračun plaća
u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/21-01/03
URBROJ: 2148/01-01-21-9
Metković, 22. prosinca 2021. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za obračun plaća u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 22. prosinca 2021. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Andrijana Parmać, Mlinska 27, 20350 Metković
2. Kristina Roglić, Hercegovačka 63, 20350 Metković
3. Pavo Sušan, Hrvatskih iseljenika 5, 20350 Metković
4. Karla Raić, Zrinskih i Frankopana 53/1, 20350 Metković
5. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković

II. Pisano i usmeno testiranje će se održati prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, dana 28. prosinca 2021. godine (utorak) u 8,00 sati.

NAPOMENA:
S obzirom da se pisano i usmeno testiranje odvija u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, pozvani kandidati su obvezi pridržavati se mjera fizičkog distanciranja, korištenja maski za lice ili medicinskih maski. Također, kandidati testiranju mogu pristupiti isključivo uz predočenje EU digitalne COVID potvrde, negativnog PCR testa ne starijim od 72 sata, negativnog BAT testa ne starijim od 48 sati ili drugog odgovarajućeg dokaza da su preboljeli bolest COVID-19, a sve sukladno važećim Odlukama o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN broj 119/21, 129/21, 138/21 ).

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj, ako se navedenog dana ne odazove do 08.05 sati, bez obzira na razloge.
Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja) tog istog dana.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Zadnja izmjena: 22. prosinca 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content