Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

28. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja za

prijam u službu referenta za obračun plaća

u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/21-01/03

URBROJ: 2148/01-01-21-10

Metković, 28. prosinca 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu referenta za obračun plaća u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme, temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama dana 10. prosinca 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

 

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 28. prosinca 2021. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 22. prosinca 2021. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o proračunu, Općeg poreznog zakona, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Ovršnog zakona, Zakona o minimalnoj plaći, Uredbe o visini minimalne plaće za 2022. godinu i Zakona o vatrogastvu te usmenom testiranju (intervju) kojem su mogli pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

 1. Andrijana Parmać, Mlinska 27, 20350 Metković
 2. Kristina Roglić, Hercegovačka 63, 20350 Metković
 3. Pavo Sušan, Hrvatskih iseljenika 5, 20350 Metković
 4. Karla Raić, Zrinskih i Frankopana 53/1, 20350 Metković
 5. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

 1. Andrijana Parmać, Mlinska 27, 20350 Metković
 2. Kristina Roglić, Hercegovačka 63, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

 1. Andrijana Parmać 4,625 b
 2. Kristina Roglić 8,625 b

VIII. Na usmeno testiranje (intervju) su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

 1. Kristina Roglić

 

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

 1. Kristina Roglić                          5,00 b

Povjerenstvo utvrđuje

           

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

 

 1. Kristina Roglić                         13,625  b

           

POVJERENSTVO

Predsjednik

   Ivan Kompar, dipl.oec., v.r

Članovi:

Sanda Tomić, dipl.iur., v.r

      Vinka Šimunović, mag.oec., v.r

 

Zadnja izmjena: 28. prosinca 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content