Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Grad će u 2018.-oj godini s 360.000 kn poticati poduzetništvo

14. lipnja 2018.

Metković, 8.6.2018.

Na jučerašnjoj X. sjednici Gradskoga vijeća Grada Metkovića, što se pod predavanjem Hrvoja Bebića održala u Zgradi političkih stranaka, našlo se 15 točaka s izvješćima i prijedlozima, koje su vijećnici većinom jednoglasno usvojili.

Na početku je Ivona Bošković podnijela Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu, koji je jednoglasno prihvaćen.

U drugoj točki Dnevnoga reda gradonačelnik Milan podnio je Izvješće o svome radu za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2017. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

U trećoj točki gradonačelnik je iznio Prijedlog Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2018. godinu. Rekao je da je Grad za to predvidio 360 tisuća kuna. Riječ je o osam mjera s potporama novoosnovanim tvrtkama i obrtima. Tako će se, između ostaloga, pomagati poduzetnicima pri kandidiranju za EU projekte, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, novoosnovanim tvrtkama za izradu poslovnih planova, nabave informatičke opreme i sl. Predviđena je i potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

U četvrtoj točki usvojen je Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Metkovića, budući da nije stigla ni jedna ponuda.

Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Metković za 2017. godinu podnijela je ravnateljica Julijana Bebić, a Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove za kulturu i sport Metković za 2017. godinu v. d. ravnatelja Ivica Puljan. Izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Izvješća o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Metković i Prirodoslovnoga muzeja Metković za 2017. godinu podnijele su ravnateljice Vesna Vidović i Ivana Baće. Oba su izvješća jednoglasno prihvaćena.

Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu podnijela je Marlena Ostojić. Oba su jednoglasno prihvaćena.

Mojmir Vladimir iznio je Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković, što je prihvaćeno, dok je Gordan Ćelić predložio da se na upražnjeno mjesto člana Upravnoga odbora Ustanove za kulturu i sport imenuje Ivica Kuran. Prijedlog je prihvaćen većinom glasova.

Posljednje tri točke bile su Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Metkovića, Prijedlog odluke o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Metkovića te Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Metkovića. Sva tri prijedloga jednoglasno su prihvaćena.

I. Puljan

Zadnja izmjena: 9. kolovoza 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content