Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o gradskim porezima

8. kolovoza 2018.

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09), Grad Metković dana 08. kolovoza 2018. godine objavljuje poziv za

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića

Savjetovanje traje od 08. kolovoza 2018. do 23. kolovoza 2018. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 23. kolovoza 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića, s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, Stjepana Radića br. 1., 20 350 Metković ili slanjem e-maila na adresu: pnn@metkovic.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Grada Metkovića.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, sve pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Metkovića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar i primjedba bude javno objavljena, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića objavljen je u elektronskom obliku na Internet stranici Grada Metkovića www.metkovic.hr.

Nacrt prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića koji je objavljen na internet stranici Grada Metkovića predstavlja radni materijal pa je kao takav predložen ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove Objave objavit će se na stranici Grada Metkovića – www.metkovic.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Grada.

Po provedenom savjetovanju izraditi će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

1. OBAVIJEST – Savjetovanje _ Nacrt Odluke o gradskim porezima

2. OBRAZAC sudjelovanja _ Savjetovanje Nacrt Odluke o gradskim porezima

3. NACRT Odluke o gradskim porezima _ Savjetovanje

 

4. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Gradski porezi

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Gradski porezi

VODITELJICA ODSJEKA ZA PRORAČUN,

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Ivona Bošković. mag.oec., v.r.

Zadnja izmjena: 30. kolovoza 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content