Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

14. prosinca 2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam
u službu višeg stručnog suradnika – voditelj
projekta „Zaželi i ostvari“ u Jedinstveni upravni
odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-03/18-01/07
URBROJ: 2148/01-01-18-3
Metković, 14. prosinca 2018. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 86/08, 61/11 i 04/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika – voditelj projekta „Zaželi i ostvari“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 14. prosinca 2018. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
2. Maja Nikolić, Obala A. Starčevića 8, 20341 Kula Norinska
3. Andrea Kozina, Dubrovačka 3, 20350 Metković
4. Goran Jelavić, Mlinska 6, 20350 Metković
5. Mile Jurković, Norinska 1, 20350 Metković
6. Niko Bojbaša, Mobine 62, 20350 Metković
7. Sandra Jakišić, Zagrebačka 10/1, 20355 Opuzen
8. Ana Jelčić, Kneza Trpimira 35/1, 20350 Metković
9. Josip Kežić, Skale 2/3, 20350 Metković

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, 1. kat, dana 21. prosinca 2018. godine (petak) u 8,30 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 8,35 sati, bez obzira na razloge. Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja objavljeni su 12. prosinca 2018. godine na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

POVJERENSTVO

Predsjednik

Stanko Vidović, dipl.iur., v.r.

Članovi

Mojimir Vladimir, dipl.iur., v.r.

Sanda Tomić, dipl.iur., v.r.

Zadnja izmjena: 14. prosinca 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content