Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

24. prosinca 2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za
prijam u službu višeg stručnog suradnika –
voditelj projekta „Zaželi i ostvari“
u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića
KLASA: 112-03/18-01/07
URBROJ: 2148/01-01-18-18
Metković, 24. prosinca 2018. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu voditelja višeg stručnog suradnika – voditelj projekta „Zaželi i ostvari“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.11. 2018. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr..

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 21. prosinca 2018. godine s početkom u 8,30 sati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, 1. kat.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 21. prosinca 2018. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz sljedećih područja:
1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 4/09, 2/13 i 7/13- pročišćeni tekst, 2/18)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
3. Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09)
4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.),
5. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)
6. http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/
kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su slijedeći kandidati:
1. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, Metković
2. Maja Nikolić, Obala A. Starčevića 8, Kula Norinska
3. Andrea Kozina, Dubrovačka 3, Metković
4. Goran Jelavić, Mlinska 6, Metković
5. Mile Jurković, Norinska 1, Metković
6. Niko Bojbaša, Mobine 62, Metković
7. Sandra Jakišić, Zagrebačka 10/1, Opuzen
8. Ana Jelčić, Kneza Trpimira 35/1, Metković
9. Josip Kežić, Skale 2/3, Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

1. Maja Nikolić, Obala A. Starčevića 8, Kula Norinska
2. Andrea Kozina, Dubrovačka 3, Metković
3. Goran Jelavić, Mlinska 6, Metković
4. Mile Jurković, Norinska 1, Metković
5. Niko Bojbaša, Mobine 62, Metković
6. Sandra Jakišić, Zagrebačka 10/1, Opuzen

Kandidati Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković, Ana Jelčić, Kneza Trpimira 35/1, Metković i Josip Kežić, Skale 2/3, Metković nisu pristupili testiranju.

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

1. Niko Bojbaša 9,25 b
2. Mile Jurković 5,50 b
3. Maja Nikolić 4,75 b
4. Goran Jelavić 4,00 b
5. Sandra Jakišić 2,00 b
6. Andrea Kozina 0,00 b
VIII. Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova i to:
1. Niko Bojbaša
2. Mile Jurković

IX. Na intervju, koji se održao istog dana u 11,00 sati, kandidatima su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1. Niko Bojbaša 8,00 b,
2. Mile Jurković 8,00 b¸

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA
PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

1. Niko Bojbaša 17,25 b
2. Mile Jurković 13,50 b

POVJERENSTVO

Predsjednik

Stanko Vidović, dip. iur., v.r.

Članovi

Mojimir Vladimir,dipl. iur., v.r.

Sanda Tomić, dipl. iur., v.r

Zadnja izmjena: 28. prosinca 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content