Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

NACRT ODLUKE O AGROTEHNČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA METKOVIĆA

17. srpnja 2019.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18. i 115/18.) propisane su ovlasti jedinica lokalne samouprave u pogledu uređenja i održavanja poljoprivrednih površina. Na temelju navedenog zakona donesen je Pravilnik o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19.).
Člancima 10. do 12. navedenog Zakona propisano je da općinsko odnosno gradsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, odnosno propisuje mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Obzirom da je potrebno odredbe postojeće Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ broj 3/14) uskladiti s novim Zakonom i Pravilnikom, izrađen je prijedlog nove Odluke.
Sukladno gore navedenom, Grad Metković poziva zainteresiranu javnost – građane, obrtnike, trgovačka društva i druge pravne osobe te sve ostale zainteresirane da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Metkovića.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu:
grad@metkovic.hr
osobno na pisarnicu ili poštom na adresu:
Grad Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković.
Savjetovanje će trajati od 17. srpnja do 22. srpnja 2019. godine.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Metkovića o čijem će usvajanju raspravljati Gradsko vijeće Grada Metkovića kao nadležno predstavničko tijelo.

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama

Obrazac za savjetovanje

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju- Agrotehničke mjere

Zadnja izmjena: 23. srpnja 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content