Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

24. rujna 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam

u službu višeg stručnog suradnika za opće poslove

u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-03/20-01/05

URBROJ: 2148/01-01-20-19

Metković, 24. rujna 2020. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. rujna 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 24. rujna 2020. godine s početkom u 8,30 sati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, 1. kat.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 18. rujna 2020. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Poslovnika Gradskog vijeća Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o upravnim pristojbama, Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 na snazi od 25.05.2018, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te intervjua kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

1. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković

2. Srećko Marić, Petra Krešimira IV 158, 20350 Metković

3. Dario Sršen, Lazetina 45, 20357 Blace

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

1. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković

2. Srećko Marić, Petra Krešimira IV 158, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

1. Mirko Kadijević   8,25 b

2. Srećko Marić       2,75 b

VIII. Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

1. Mirko Kadijević

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1. Mirko Kadijević 7,00 b

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

1. Mirko Kadijević     15,25 b

 

                                                                                                                                                                                                         POVJERENSTVO

Predsjednik

Mojimir Vladimir, dipl. iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl.iur., v.r.

Stanko Vidović, dipl.iur., v.r.

Zadnja izmjena: 24. rujna 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content