Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

1. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam

u službu višeg stručnog suradnika za proračun, razrez i

naplatu poreza u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-03/20-01/06

URBROJ: 2148/01-01-20-11

Metković, 1. listopada 2020. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za proračun, razrez i naplatu poreza u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. rujna 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 1. listopada 2020. godine s početkom u 8,30 sati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, 1. kat.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 25. rujna 2020. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Općeg poreznog zakona, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Statuta Grada Metkovića, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju te intervjua kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

1. Lorita Erceg, Jakova Gotovca 20, 20350 Metković

2. Lucija Vidović, Ilije Bošnjaka 26, 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

1. Lorita Erceg, Jakova Gotovca 20, 20350 Metković

2. Lucija Vidović, Ilije Bošnjaka 26, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

1. Lorita Erceg          5,75 b

2. Lucija Vidović       9,75 b

VIII. Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

1. Lorita Erceg

2. Lucija Vidović

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1. Lorita Erceg                   8,00 b

2. Lucija Vidović                8,00 b

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

1. Lucija Vidović                17,75 b

2. Lorita Erceg                   13,75 b

 

POVJERENSTVO

Predsjednik

Mojimir Vladimir, dipl. iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl.iur., v.r.

Stanko Vidović, dipl.iur., v.r.

 

Zadnja izmjena: 1. listopada 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content