Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Metkovića

26. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 100-01/20-01/02

URBROJ: 2148/01-02-20-1

Metković, 23. listopada 2020. godine 

Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Metkovića, dana 23. listopada 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba
u Javnim radovima na području Grada Metkovića
 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Metkovića, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da dostave prijave za rad na Javnim radovima, u Programu koji obuhvaća poslove održavanja čistoće na području Grada Metkovića, čišćenje raslinja i uklanjanje otpada na gradskim ulicama, uređenje sportskih i dječjih igrališta na području Grada Metkovića…

Za navedeni program traži se ukupno 25 (dvadeset pet) osoba na rok od 6 (šest) mjeseci.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sve informacije o uvjetima i ciljanim skupinama nalaze se na službenoj stranici HZZ-a):

  • osobe bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:
    hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristupom stalnom zaposlenju;
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci;
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina;

Zainteresirane osobe se trebaju javiti telefonski na broj 098/167-0901 u vremenu od 9-11 sati, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Metkoviću.

Osobe koje su radile na Javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u Javni rad.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Grada Metkovića i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 

     Gradonačelnik

Dalibor Milan, dipl. iur., v.r.

Zadnja izmjena: 26. listopada 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content