Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Metkovića

20. travnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 100-01/21-01/01

URBROJ: 2148/01-02-21-1

Metković, 19. travnja 2021. godine

Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Metkovića, dana 19. travnja 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba
u Javnim radovima na području Grada Metkovića

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Metkovića, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da se prijave za rad na Javnim radovima, u Programu koji obuhvaća poslove održavanja čistoće na području Grada Metkovića, čišćenje raslinja i uklanjanje otpada na gradskim ulicama, uređenje sportskih i dječjih igrališta na području Grada Metkovića.

Za navedeni program traži se ukupno 60 (šezdeset) osoba na rok od 6 (šest) mjeseci.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sve informacije o uvjetima i ciljanim skupinama nalaze se na službenoj stranici HZZ-a):

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Zainteresirane osobe se trebaju javiti telefonski na broj 098/167-0901 u vremenu od 8-15 sati, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Metkoviću.

Osoba može biti uključena u program javnog rada najviše 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca.

Ovaj Poziv objavljuje se na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 Gradonačelnik

Dalibor Milan, dipl. iur., v.r.

Zadnja izmjena: 20. travnja 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content