Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

19. travnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za

prijam u službu višeg stručnog suradnika komunalnu

infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ: 2148/01-01-21-6

Metković, 19. travnja 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme, temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 32/2021 od 31. ožujka 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 19. travnja 2021. godine s početkom u 8,30 sati u zgradi gradske uprave Grada Metkovića (soba za sastanke u prizemlju), Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 13. travnja 2021. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o upravnim pristojbama, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Metkovića te intervjua kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

  1. Zorana Medić, Sv. Franje Asiškoga 35, 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

  1. Zorana Medić, Sv. Franje Asiškoga 35, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

  1. Zorana Medić                                 9,00 b

VIII. Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

  1. Zorana Medić

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

  1. Zorana Medić                                 7,00 b

Povjerenstvo utvrđuje                               

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

  1. Zorana Medić                            16,00 b

 

            POVJERENSTVO

Predsjednik

Stanko Vidović, dipl. iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl. iur., v.r

Danka Jurković, mag. iur., v.r.

Zadnja izmjena: 19. travnja 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content