Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

13. travnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za prijam u službu višeg stručnog suradnika
za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni
upravni odjel Grada Metkovića
KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2148/01-01-21-5
Metković, 13. travnja 2021. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 13. travnja 2021. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Zorana Medić, Sv. Franje Asiškoga 35, 20350 Metković

II. Pisano testiranje će se održati u zgradi gradske uprave Grada Metkovića (soba za sastanke u prizemlju), Stjepana Radića 1, 20350 Metković, dana 19. travnja 2021. godine (ponedjeljak) u 8,30 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 08.35 sati, bez obzira na razloge.
Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

POVJERENSTVO:

Predsjednik

Stanko Vidović, dipl. iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl. iur., v.r.

Danka Jurković, mag. iur., v.r.

Zadnja izmjena: 13. travnja 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content