Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

26. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u

službu Spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel

Grada Metkovića

KLASA: 112-03/22-01/01

URBROJ: 2117-10-01-22-20

Metković, 26. travnja 2022. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu Spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06. travnja 2022. godine, na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 26. travnja 2022. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, I. Kat.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 26. travnja 2022. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te intervju (usmeno testiranje).

  

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

 1. Ankica Rastočić, Industrijska 2/8 20350 Metković
 2. Branka Raspudić, Stjepana Radića 10/3 20350 Metković
 3. Jasmina Galić, Norinska 1/1 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

 1. Ankica Rastočić, Industrijska 2/8, 20350 Metković
 2. Branka Raspudić, Stjepana Radića, 10/3 20350 Metković
 3. Jasmina Galić, Norinska 1/1, 20350 Metković

 VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

 1. Jasmina Galić 8,5   b
 2. Branka Raspudić              7,75  b
 3. Ankica Rastočić 5,375 b

VIII. Kandidati koji su ispunili uvjet od najmanje 50% ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  pozvani su na usmeno testiranje (intervju) u zgradu gradske uprave Grada Metkovića (soba za sastanke u prizemlju), Stjepana Radića 1, 20350 Metković, dana 26. travnja 2022. godine (utorak) u 10,00 sati.

IX. Na usmeno testiranje (intervju) su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

 1. Jasmina Galić
 2. Branka Raspudić
 3. Ankica Rastočić

X. Na usmenom testiranju (intervjuu) su dodijeljeni sljedeći bodovi:

 1. Jasmina Galić             9,1  b  
 2. Branka Raspudić                         8,7  b              
 3. Ankica Rastočić                         7,8  b              

 

Povjerenstvo utvrđuje

                                            

                                                    RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

 

 1. Jasmina Galić                         17,6    b                                 
 2. Branka Raspudić                         16,45   b                                 
 3. Ankica Rastočić                         13,175  b                                

            POVJERENSTVO

Predsjednik

Danka Jurković, mag.iur v.r

Članovi

Vinka Šimunović, mag.oec v.r

Mirko Kadijević, mag. iur v.r

Zadnja izmjena: 26. travnja 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content