Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

20. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u

službu Spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel

Grada Metkovića

KLASA: 112-03/22-01/01

URBROJ: 2117-10-01-22-19

Metković, 20. travnja 2022. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 20. travnja 2022. godine objavljuje

  P O Z I V

 NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  (PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

  1. Ankica Rastočić, Industrijska 2/8, 20350 Metković
  2. Branka Raspudić, Stjepana Radića 10/3, 20350 Metković
  3. Jasmina Galić, Norinska 1/1, 20350 Metković

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, dana 26. travnja 2022. godine (utorak) u 8.00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 8.05 sati, bez obzira na razloge.

Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni oglas. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr  i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 

          POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Zadnja izmjena: 20. travnja 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content