Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

22. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za

prijam u službu višeg stručnog suradnika

za pripremu i vođenje projekata EU

KLASA: 112-03/22-01/29

URBROJ: 2117-10-01-22-6

Metković, 22. rujna 2022. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i vođenje projekata EU u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 22. rujna 2022. godine objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1.Marijana Barišić, Kralja Petra Krešimira IV 7, 22300 Knin

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Grada Metkovića u Metkoviću, Stjepana Radića 1, prizemlje, dana 28. rujna 2022. godine (srijeda) u 9,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 9.05 sati, bez obzira na razloge.

Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni oglas. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Zadnja izmjena: 22. rujna 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content