Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

20. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja za

prijam u službu višeg stručnog suradnika

za opće poslove u Jedinstveni

upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2117-10-01-22-9

Metković, 20. listopada 2022. godine

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme, temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama dana 30. rujna 2022. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 19. listopada 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 19. listopada 2022. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o upravnim pristojbama, Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 na snazi od 25.05.2018 te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te usmenog testiranja (intervjua) kojem su mogli pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova  na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

 1. Neven Batinović, Obala Ante Starčevića 20, Krvavac, 20341 Kula Norinska
 2. Marina Topić, Obala hrvatskih domoljuba 15, 21334 Zaostrog
 3. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
 4. Ivica Krešić, Petra Zoranića 6a, 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

 1. Marina Topić, Obala hrvatskih domoljuba 15, 21334 Zaostrog
 2. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

 1. Marina Topić             6,625 b
 2. Mirko Kadijević         8,375 b

VIII. Na usmeno testiranje (intervju) su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

 1. Marina Topić
 2. Mirko Kadijević 

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

 1. Marina Topić 9,00 b
 2. Mirko Kadijević 9,00 b

 

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

 

 1. Mirko Kadijević                         17,375  b
 2. Marina Topić                              15,625 b

 

 

POVJERENSTVO

Predsjednik

Vinka Šimunović, mag.oec.v.r.

Članovi:

Sanda Tomić, dipl.iur. v.r

Ivan Kompar, dipl.eoc.v.r

Zadnja izmjena: 20. listopada 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content