Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odluka o poništenju Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

19. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u

službu Domaćice u Jedinstveni upravni odjel

Grada Metkovića

KLASA: 112-03/23-01/01

URBROJ: 2117-10-01-23-17

Metković, 18. svibnja 2023. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Domaćice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 19. svibnja 2023. godine objavljuje

ODLUKU

o poništenju Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

  1. Poništava se Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za oglas za prijam u službu Domaćice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića KLASA: 112-03/23-01/01 URBROJ: 2117-10-01-23-15, objavljen dana 16. svibnja 2023. godine na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Zadnja izmjena: 19. svibnja 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content