Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

5. listopada 2022.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 4. studenoga 2022. godine dostave svoje prijedloge,  komentare  i  primjedbe  na  predloženi  Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu, s  obrazloženjem,  putem  pošte  ili  osobno  na  adresu  Jedinstveni  upravni  odjel  Grada  Metkovića, Stjepana Radića br. 1., 20 350 Metković, ili slanjem e-maila na adresu: grad@metkovic.hr .

Savjetovanje traje od 5. listopada 2022. godine do 4. studenoga 2022. godine.

Prijedlozi,  komentari  i  primjedbe  na  predloženi  Nacrt Odluke dostavljaju  se  isključivo  na  obrascu  za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Grada Metkovića, kao i sami Nacrt Odluke.

SAVJETOVANJE- ODLUKA O KOM. DOPRINOSU

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac-za-savjetovanje-kom.doprinos

Zadnja izmjena: 5. listopada 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content