Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Metkoviću za 2022. godinu

30. rujna 2022.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 8. listopada 2022. godine dostave svoje prijedloge,  komentare  i  primjedbe  na  predloženi  Nacrt Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Metkoviću za 2022. godinu ,  s  obrazloženjem,  putem  pošte  ili  osobno  na  adresu  Jedinstveni  upravni  odjel  Grada  Metkovića, Stjepana Radića br. 1., 20 350 Metković, ili slanjem e-maila na adresu: grad@metkovic.hr .

Savjetovanje traje od 30. rujna 2022. godine do 8. listopada 2022. godine.

Prijedlozi,  komentari  i  primjedbe  na  predloženi  Nacrt  Programa dostavljaju  se  isključivo  na  obrascu  za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Grada Metkovića, kao i sami Nacrt Programa.

Obrazac-za-savjetovanje

Nacrt Programa potpora u poduzetništvu na području Grada Metkovića za 2022. godinu

SAVJETOVANJE-PROGRAM-PODUZETNIŠTVA-2022

Zadnja izmjena: 30. rujna 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content